องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
น้อยที่สุด
 

  7 ตุลาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริ...
  5 ตุลาคม 2565 ท่านนายกบัญญัติ ข้อโทน นายกองการบ...
  26 กันยายน 2565 /ท่านรองประดิษฐ์ ศรีภูมิ/รองชัยเ...

 
พระราชประวัติ รัชกาลที่10


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม บ้านห้วยกวางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
โทรศัพท์ 042-315668 งานกู้ชีพกู้ภัย 042-315669
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign