องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
คะแนน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คะแนน ITA 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]9
2 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]18
3 รายงานผลคะแนน ITA 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]31
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 พ.ค. 2564 ]30
5 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส63 [ 8 มิ.ย. 2563 ]16
6 คะแนน ITA 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]18
7 แผนตรวจสอบภายในประจำปี61 [ 13 พ.ย. 2561 ]6
8 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]7
9 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 62 [ 13 พ.ย. 2561 ]7