องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
คะแนน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 11 มี.ค. 2565 ]26
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]27
3 คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 9 มี.ค. 2565 ]7
4 คะแนน ITA 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]65
5 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]77
6 รายงานผลคะแนน ITA 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]88
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 พ.ค. 2564 ]88
8 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส63 [ 8 มิ.ย. 2563 ]71
9 คะแนน ITA 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]72
10 แผนตรวจสอบภายในประจำปี61 [ 13 พ.ย. 2561 ]62
11 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]61
12 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 62 [ 13 พ.ย. 2561 ]62