องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 19]
 
  พ่นยาฆ่าเชื้อจุดพักคอยโรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง หมุ่...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 21]
 
  การดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยกว...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 21]
 
  อบรมหมอหมู่บ้าน[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 14]
 
  มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการตามม...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณการ 2564[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 30]
 
  ท่านนายก อบจ.หนองบัวลำภู มอบถุงรวมน้ำใจและน้ำดื่มเ...[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 18]
 
  เปิดศูนย์พักคอยตำบลหันนางามบ้านห้วยกวางทอง[วันที่ 2021-08-20][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 2564[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ (การสา...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 22]
 
  ทำความสะอาดศูนย์พักคอย [วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการฝึกอาชีพการทำน้ำพริกกากหมู และน้ำพริกไข่เค็...[วันที่ 2021-07-10][ผู้อ่าน 15]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8