องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กฎบัตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]49
2 แผนตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]49
3 แผนตรวจสอบภายในระยะยาว65-67 [ 8 มี.ค. 2565 ]46
4 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]43
5 หนังสือส่งแผนตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]46
6 นโยบายตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]43
7 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ2563 [ 14 มิ.ย. 2564 ]99
8 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]88
9 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]90
10 หนังสือส่งแผนตรวจสอบภายใน64 [ 15 ต.ค. 2563 ]86
11 แผนตรวจสอบภายใน2564 [ 15 ก.ย. 2563 ]85
12 หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต หันนางาม เข้าตรวจงานตรวจสอบภายใน 62 [ 22 ต.ค. 2562 ]99
13 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 63 [ 3 ต.ค. 2562 ]93
14 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในุ63 [ 3 ต.ค. 2562 ]90
15 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 63 [ 1 ต.ค. 2562 ]100
16 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน63 [ 1 ต.ค. 2562 ]91
17 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]83
18 แผนการตรวจสอบระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]91
19 รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]94
20 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 62 [ 1 พ.ค. 2561 ]94
 
หน้า 1|2