องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ2563 [ 14 มิ.ย. 2564 ]32
2 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]22
3 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]23
4 หนังสือส่งแผนตรวจสอบภายใน64 [ 15 ต.ค. 2563 ]23
5 แผนตรวจสอบภายใน2564 [ 15 ก.ย. 2563 ]22
6 หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต หันนางาม เข้าตรวจงานตรวจสอบภายใน 62 [ 22 ต.ค. 2562 ]35
7 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 63 [ 3 ต.ค. 2562 ]31
8 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในุ63 [ 3 ต.ค. 2562 ]30
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 63 [ 1 ต.ค. 2562 ]36
10 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน63 [ 1 ต.ค. 2562 ]32
11 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]19
12 แผนการตรวจสอบระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]30
13 รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]32
14 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 62 [ 1 พ.ค. 2561 ]30
15 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 62 [ 1 พ.ค. 2561 ]31