องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส [ 28 เม.ย. 2566 ]4
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]5
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]4
4 แบบรายงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2566 ]17
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2566 ]15
6 รายงานการดำเนินการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต66 [ 31 มี.ค. 2566 ]12
7 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 5 ม.ค. 2566 ]26
8 แบบรายงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]5
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]109
10 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]94
11 ประกาศ ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]93
12 ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]95
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]101
14 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 28 ม.ค. 2565 ]97
15 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2563 [ 12 ก.ค. 2564 ]159
16 ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรีนการทุจริต [ 6 พ.ค. 2564 ]185
17 รายงานผลการสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก) [ 21 เม.ย. 2564 ]180
18 รายงานแผนทุจริต 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]166
19 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]183
20 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้2563 [ 13 มี.ค. 2563 ]160
 
หน้า 1|2