องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

นายอุทัย  มณฑา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.091-2318197

นางสาวสุจิตตรา  สุกขันต์
นางสาวรัชณีย์ ลาดบัวขาว -ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
ครู (คศ.2) ครู (คศ.2)
โทร.091-3760706 โทร.091-3760706 โทร.......................
นางสาวรัตฆะญฬ ศรีระวรณ์
นางสาวมณีรัตน์ เดือนกอง นางปัญจา ศรีดามาตย์
คนงานทั่วไป
ครู (คศ.1) ครู (คศ.1)
โทร.................. โทร.081-0579754 โทร.081-2620484นางสาวอัญมณี ป้านภูมิ


ครู (คศ.1)


โทร.086-8551990

  นางสาวสุทิน  นาเทวา  นางหนูปาน ยืนทน

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก

โทร.087-948326 โทร.091-3760706