องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

กองการศึกษาฯ

นายอุทัย  มณฑา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.091-2318197
นางสาวสุจิตตรา  สุกขันต์
นางสาวรัชณีย์ ลาดบัวขาว นาวสาวบุญศรี  แก้วมงคล
นักวิชาการศึกษา
ครู (คศ.2) ครู (คศ.2)
โทร.091-3760706 โทร.091-3760706 โทร.091-3760706
นางสาวรัตฆะญฬ ศรีระวรณ์
นางสาวมณีรัตน์ เดือนกอง นางปัญจา ศรีดามาตย์
คนงานทั่วไป
ครู (คศ.1) ครู (คศ.1)
โทร. โทร.081-0579754 โทร.081-2620484นางสาวอัญมณี ป้านภูมิ


ครู (คศ.1)


โทร.086-8551990

  นางสาวสุทิน  นาเทวา  นางหนูปาน ยืนทน

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก

โทร.087-948326 โทร.091-3760706