องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]41
2 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]39
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]43
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร [ 5 เม.ย. 2565 ]36
5 ประกาศอบต.หันนางาม เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]120
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]118
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]125
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]118
9 แผ่นพับแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 10 ก.พ. 2563 ]102
10 แผนการเสริมร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันารทุจริต 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]108
11 มาตรการให้รางวัลและการลงโทษของ อบต. [ 16 ต.ค. 2562 ]105
12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 2 เม.ย. 2562 ]100
13 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น62 [ 8 ก.พ. 2562 ]101
14 นโยบานการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.พ. 2562 ]103
15 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 62 [ 13 พ.ย. 2561 ]95
16 แผนอัตรากำลัง61-63 [ 1 พ.ค. 2561 ]101
17 แผนพัฒนาบุคลากร 61-63 [ 1 พ.ค. 2561 ]98
18 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น61 [ 1 ก.พ. 2561 ]103