องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หันนางาม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 2 ส.ค. 2560 ]104
2 มาตรา 7 (1) [ 2 ส.ค. 2560 ]110
3 กฏ มติคณะรัฐมนตรี [ 2 ส.ค. 2560 ]105
4 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 2 ส.ค. 2560 ]100
5 แบบฟอร์มติดต่อราชการ ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอรับเบี้ยความพิการ [ 2 ส.ค. 2560 ]117