องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภา สมัยสามัญ 2/2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]9
2 ประชุมสภา สมัญสามัญ 3/2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]9
3 ประชุมสภา สมัยสามัญ 1/2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]10
4 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]99
5 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]103
6 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 2/2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]101
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสถาฯ ประจำปี 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]104
8 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 1/2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]100
9 บันทึกรายงานการประชุมสภา61 [ 8 ก.พ. 2562 ]111
10 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก [ 18 ก.ค. 2557 ]122
11 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2557 [ 18 ก.ค. 2557 ]126
12 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2557 [ 18 ก.ค. 2557 ]104
13 บันทึกการประชุมสภา 1/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]111
14 บันทึกการประชุมสภา 2/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]114
15 บันทึกการประชุมสภา 3/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]114
16 บันทึกการประชุมสภา 4/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]127