องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครสอบพนักงานจ้าง อบต.หันนางาม [ 7 ส.ค. 2563 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]6
3 สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 เม.ย. 2563 ]28
4 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 27 ม.ค. 2563 ]36
5 หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต หันนางาม เข้าตรวจงานตรวจสอบภายใน 62 [ 22 ต.ค. 2562 ]52
6 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 63 [ 1 ต.ค. 2562 ]59
7 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]54
8 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]54
9 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ [ 1 พ.ค. 2562 ]52
10 งานตรวจสอบภายใน [ 8 ก.พ. 2562 ]50
11 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน62 [ 7 ม.ค. 2562 ]47
12 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]47
13 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 27 พ.ย. 2561 ]54
14 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 27 พ.ย. 2561 ]53
15 รายงานติดตามและประเมินผลแผนสี่ปี (2561-2564) ครึ่งปีแรก [ 14 พ.ย. 2561 ]46
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ครึ่งแรก [ 13 พ.ย. 2561 ]51
17 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]55
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก [ 5 พ.ย. 2561 ]47
19 รายงานการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]48
20 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8