องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy [ 4 เม.ย. 2566 ]11
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 13 ก.พ. 2566 ]22
3 ประกาศไม่รับของขวัญ NO Gift Policy [ 4 ม.ค. 2566 ]14
4 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 4 ม.ค. 2566 ]28
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรือง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 10 มี.ค. 2565 ]146
6 เบอร์ติดต่อ รถรับดูดสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลหันนางาม [ 10 มี.ค. 2565 ]125
7 เบอร์ติดต่อ รถรับดูดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลหันนางาม [ 10 มี.ค. 2565 ]118
8 โครงสร้างองค์กร [ 9 มี.ค. 2565 ]138
9 26 ส.ค.64 ท่านนายก อบจ.หนองบัวลำภู มอบถุงรวมน้ำใจและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดCovid-19 ที่อยู่ศูนย์พักคอยและศูนย์กักตัว ในพื้นที่ ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง [ 26 ส.ค. 2564 ]183
10 ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 28 มิ.ย. 2564 ]210
11 โครงการ BIG CLEANNING DAY 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]206
12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ของ อต.หันนางาม (จ้างเหมาบริการทั่วไป) [ 10 มี.ค. 2564 ]282
13 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 1 มี.ค. 2564 ]199
14 ประผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายประเภทวิชาการตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปฏิบัติการ [ 1 ก.พ. 2564 ]249
15 ประผลสอบการแข่งขันพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]204
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]218
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่ง ประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 7 ม.ค. 2564 ]191
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง แก้ไขการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 7 ม.ค. 2564 ]188
19 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 ม.ค. 2564 ]208
20 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณา 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]179
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9