องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]3
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]3
3 รับสมัครสอบพนักงานจ้าง อบต.หันนางาม [ 7 ส.ค. 2563 ]35
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]26
5 สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 เม.ย. 2563 ]54
6 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 27 ม.ค. 2563 ]56
7 หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต หันนางาม เข้าตรวจงานตรวจสอบภายใน 62 [ 22 ต.ค. 2562 ]73
8 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 63 [ 1 ต.ค. 2562 ]78
9 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]76
10 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]74
11 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ [ 1 พ.ค. 2562 ]75
12 งานตรวจสอบภายใน [ 8 ก.พ. 2562 ]69
13 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน62 [ 7 ม.ค. 2562 ]69
14 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]73
15 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 27 พ.ย. 2561 ]76
16 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 27 พ.ย. 2561 ]74
17 รายงานติดตามและประเมินผลแผนสี่ปี (2561-2564) ครึ่งปีแรก [ 14 พ.ย. 2561 ]68
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ครึ่งแรก [ 13 พ.ย. 2561 ]72
19 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]79
20 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก [ 5 พ.ย. 2561 ]69
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8