องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

ที่ทำการ อบต.

 
 
 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

บ้านห้วยกวางทอง   หมู่ที่ ๓  ตำบลหันนางาม      อำเภอศรีบุญเรือง      จังหวัดหนองบัวลำภู

โทรศัพท์ 042-315668  งานกู้ชีพกู้ภัย 042-315669

E-mail : hanna-ngam@hotmail.com

Website : www.hanna-ngam.go.th