องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ม.๕ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ฮอตมิกซ์) [ 11 ก.พ. 2559 ]129
122 ประกาศเปิดเผยราคากลาง-ม.6 [ 26 ม.ค. 2559 ]139
123 ประมาณการคลองส่งน้ำบ้านห้วยกวางทอง - บ้านโนนข่า [ 25 ม.ค. 2559 ]144
124 ประมาณการคลองส่งน้ำบ้านห้วยกวางทอง - บ้านโนนข่า แผ่น 2 [ 25 ม.ค. 2559 ]151
125 ประมาณการคลองส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำ ไปบ้านห้วยกวางทอง [ 25 ม.ค. 2559 ]135
126 ประมาณการคลองส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำ ไปบ้านห้วยกวางทอง แผ่น 2 [ 25 ม.ค. 2559 ]135
127 ประมาณการคลองส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำ ไปบ้านห้วยกวางทอง แผ่น 3 [ 25 ม.ค. 2559 ]132
128 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.2 ซอยลาดบัวขาว [ 22 ม.ค. 2559 ]143
129 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อสร้าง ถนน คสล.ม.3 สายหน้าวัดป่าบ้านห้วยกวางทอง [ 22 ม.ค. 2559 ]157
130 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ม.2 ซอยลาดบัวขาว [ 22 ม.ค. 2559 ]131
131 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 ธ.ค. 2558 ]153
132 ประกาศยื่นแบบ-ชำระภาษี ปี2559 [ 18 ธ.ค. 2558 ]136
133 คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน [ 3 ธ.ค. 2558 ]133
134 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]137
135 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2559 [ 20 ต.ค. 2558 ]138
136 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 13 ต.ค. 2558 ]134
137 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]137
138 ประชาสัมพันธ์สรุปเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ.2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]135
139 ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 ก.ย. 2558 ]169
140 คู่การให้บริการประชาชน [ 4 ส.ค. 2558 ]161
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9