องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการทำดอกไม้จันทน์ [ 18 ก.ค. 2560 ]143
82 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์บุญบั้งไฟ อบต.หันนางาม ประจำปี พ.ศ.2560 [ 10 มิ.ย. 2560 ]155
83 โครงการแผนชุมชนและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]166
84 ควบคุมภายใน [ 26 เม.ย. 2560 ]138
85 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 26 เม.ย. 2560 ]161
86 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 เม.ย. 2560 ]130
87 บริการเคลื่อนที่ภาษีประจำปี 2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]143
88 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินเกิน หนึ่งแสนบาท [ 13 ต.ค. 2559 ]147
89 รับโอนย้าย [ 3 ส.ค. 2559 ]134
90 ประกาศสอบราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 [ 27 เม.ย. 2559 ]141
91 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อสร้างคลองส่งน้ำ สายข้าง อบต.หันนางาม (ระยะที่ ๑) [ 25 เม.ย. 2559 ]138
92 ประมาณการ ปร. ๔,๕ ก่อสร้างคลองส่งน้ำ สายข้าง อบต.หันนางาม (ระยะที่ ๑) [ 25 เม.ย. 2559 ]135
93 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อสร้างคลองส่งน้ำ สายข้าง อบต.หันนางาม (ระยะที่ ๒) [ 25 เม.ย. 2559 ]139
94 ประมาณการ ปร. ๔,๕ ก่อสร้างคลองส่งน้ำ สายข้าง อบต.หันนางาม (ระยะที่ ๒) [ 25 เม.ย. 2559 ]136
95 ประกาศสอบราคา ก่อสร้างคลองส่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ [ 5 เม.ย. 2559 ]134
96 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร คลองส่งน้ำสายหน้าวัดบ้านห้วยกวางทอง - โนนข่า [ 4 เม.ย. 2559 ]138
97 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อสร้างคลองส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำไปคุ้มนาไหม บ้านห้วยกวางทอง ตำบลหันนางาม [ 4 เม.ย. 2559 ]135
98 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รางระบายน้ำ ม.6 บ้านโนนข่า [ 21 มี.ค. 2559 ]131
99 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รางระบายน้ำ ม.6 บ้านโนนข่า ปร.4,5 [ 21 มี.ค. 2559 ]152
100 " โครงการประชาคมหมู่บ้านและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 " [ 16 มี.ค. 2559 ]152
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9