องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ม.๕ [ 14 ก.ค. 2558 ]143
142 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ม.5 (เหลือจ่าย) [ 9 ก.ค. 2558 ]142
143 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 [ 16 มิ.ย. 2558 ]139
144 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ขุดลอกหนองกุดจิก ม.7 [ 16 มิ.ย. 2558 ]144
145 โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจะปี 2558 [ 4 พ.ค. 2558 ]143
146 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ม.ค. 2558 ]144
147 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 28 ธ.ค. 2557 ]145
148 ประกาศยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ 2557 [ 20 ธ.ค. 2557 ]155
149 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 1 ธ.ค. 2557 ]148
150 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2558 [ 7 ต.ค. 2557 ]146
151 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]146
152 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3/2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557 [ 6 ส.ค. 2557 ]147
153 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ12 สิงหาคม 2557 [ 28 ก.ค. 2557 ]149
154 จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 22 ก.ค. 2557 ]160
155 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒ /๒๕๕๗ จำนวน ๙ โครงการ [ 10 เม.ย. 2557 ]141
156 แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน [ 5 ม.ค. 2557 ]136
157 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๖ [ 20 พ.ย. 2556 ]137
158 กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]149
159 ประกาศสอบราคาก่อสร้างฌาปนกิจสถาน (เมรุเผาศพ บริเวณป่าช้าบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหันนางาม) [ 20 มิ.ย. 2556 ]152
160 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล [ 14 ธ.ค. 2554 ]152
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9