องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ [ 28 ต.ค. 2563 ]166
22 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]175
23 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]173
24 รับสมัครสอบพนักงานจ้าง อบต.หันนางาม [ 7 ส.ค. 2563 ]157
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]139
26 สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 เม.ย. 2563 ]141
27 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 27 ม.ค. 2563 ]207
28 ช่องทางการสื่อสาร/ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 21 ม.ค. 2563 ]139
29 ระบบรับฟังความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน [ 15 ม.ค. 2563 ]135
30 หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต หันนางาม เข้าตรวจงานตรวจสอบภายใน 62 [ 22 ต.ค. 2562 ]166
31 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 63 [ 1 ต.ค. 2562 ]153
32 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]142
33 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]129
34 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]133
35 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]134
36 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]128
37 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]134
38 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]144
39 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ [ 1 พ.ค. 2562 ]153
40 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น62 [ 8 ก.พ. 2562 ]131
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9