องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ของ อต.หันนางาม (จ้างเหมาบริการทั่วไป)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและค่าจ้างที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งที่จะจัดจ้าง มีดังต่อไปนี้

1.1.1 ตำแหน่งจ้างเหมาบริการทั่วไป (งานการเงินและบัญชี) จำนวน 1 อัตรา

1.1.2 ตำแหน่งจ้างเหมาบริการทั่วไป (งานจัดเก็บรายได้) จำนวน 1 อัตรา    เอกสารประกอบ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ของ อต.หันนางาม (จ้างเหมาบริการทั่วไป)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม