องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานรายจ่ายในการดำเนินรายจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

    รายละเอียดข่าว

รายงานรายจ่ายในการดำเนินรายจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

    เอกสารประกอบ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินรายจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม