องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจสอบการประเมิน EIT ปี 2565


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  พ.ศ. 2565 เวลา  09.30 น. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดหนองบัวลำภู (ป.ป.ช.) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ ITA หรือการประเมินบุคคลภายนอก EIT เพื่อตอบแบบสำรวจในการประเมินการให้บริการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม 

2022-10-07
2022-10-05
2022-09-26
2022-03-30
2022-03-17
2022-03-09
2022-03-07
2022-02-23
2022-02-08
2021-09-14