องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


23 กุมภาพันธุ์ 2565 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสกนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก และรอบๆ อบต.หันนางาม


วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565   นำโดยนายบัญญัติ  ข้อโทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  และท่านปลัด ภูษิต  เต็มแสง ให้พนักงานส่วนตำบล พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำนักงาน อบต.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรอบๆ อบต.หันนางาม

2022-10-07
2022-10-05
2022-09-26
2022-03-30
2022-03-17
2022-03-09
2022-03-07
2022-02-23
2022-02-08
2021-09-14