องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน


งานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน  หมู่ 3 บ้านห้วยกวางทอง

2021-09-14
2021-09-13
2021-09-13
2021-09-10
2021-09-02
2021-08-27
2021-08-26
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-16