องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโควิด 19


วันที่  1-2  กันยายน  2564 ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการตามมาตรการป้องกันเชื้อไรรัสโคโรนา (โควิด 19)

2022-10-07
2022-10-05
2022-09-26
2022-03-30
2022-03-17
2022-03-09
2022-03-07
2022-02-23
2022-02-08
2021-09-14