องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการตามมาตรการป้องกันโควิด 19


วันที่  1-2  กันยายน  2564 ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว เฝ้าระวัง สังเกตอาการตามมาตรการป้องกันเชื้อไรรัสโคโรนา (โควิด 19)

2021-09-14
2021-09-13
2021-09-13
2021-09-10
2021-09-02
2021-08-27
2021-08-26
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-16