องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณการ 2564


วันที่ 27  สิงหาคม 2564  ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่าน ปลัด เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณการ 2564 ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 6  บ้านโนนข่า ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2021-09-14
2021-09-13
2021-09-13
2021-09-10
2021-09-02
2021-08-27
2021-08-26
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-16