องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


วันที่ 17 มีนาคม 2565 ประชุมประจำเดือน เพื่อซักซ้อมการทำงานในแต่ละส่วนงาน


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม พร้อมเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมหารือข้อราชการ พร้อมกับรายงานผลการทำงานของแต่ละส่วนงาน

2022-10-07
2022-10-05
2022-09-26
2022-03-30
2022-03-17
2022-03-09
2022-03-07
2022-02-23
2022-02-08
2021-09-14