องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/แจ้งข้อมูลการร้องเรียน


ระบบรับฟังความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระบบรับฟังความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม