องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 3061
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม