องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 1 มี.ค. 2564 ]240
22 ประผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายประเภทวิชาการตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปฏิบัติการ [ 1 ก.พ. 2564 ]278
23 ประผลสอบการแข่งขันพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]233
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]243
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่ง ประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 7 ม.ค. 2564 ]218
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง แก้ไขการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 7 ม.ค. 2564 ]215
27 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 7 ม.ค. 2564 ]236
28 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณา 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]210
29 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินใช้กฏหมายเำี่ยวกับโฆษณา [ 4 ม.ค. 2564 ]247
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ [ 17 ธ.ค. 2563 ]222
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่องเลื่อนการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ [ 17 ธ.ค. 2563 ]220
32 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณษ 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]201
33 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ [ 28 ต.ค. 2563 ]212
34 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]239
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]218
36 รับสมัครสอบพนักงานจ้าง อบต.หันนางาม [ 7 ส.ค. 2563 ]228
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]182
38 สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 เม.ย. 2563 ]186
39 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 27 ม.ค. 2563 ]296
40 ช่องทางการสื่อสาร/ร้องเรียนร้องทุกข์ [ 21 ม.ค. 2563 ]184
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10